Број секција Назив секције Председник секције
1. Криви Вир Стојановић Зоран
2. Луково Радосављевић Драган
3. Јабланица Јовић Зоран
4. Мали Извор Првуловић Далибор
5. Боговина Лападатовић Новица
6. Подгорац Трајлуцић Зоран
7. Сумраковац Пауновић Ивица
8. Оснић Илић Витомир
9. Савинац Марковић Мића
10. Валакоње Станковић Драган
11. Бољевац Катанић Мирољуб
12. Добрујевац Стојковић Драган
13. Врбовац Светозаревић Млађан
14. Бачевица Пауновић Дарјан
15. Добро Поље Петровић Срђан
16. Рујиште Мишић Ивица
17. Ртањ Радивојевић Милован
18. Илино Ђорђевић драган
19. Мирово Станојевић Љубиша