2

ловисте мапа

Ловиште "Црни Тимок" се простире на површинама шума, земљишта и вода дела територије општине Бољевац, Зајечарски округ.

Површина ловишта: 48.808 ха

Структура површина ловишта

Шума и шумско земљиште: 16.939 ха

Ливаде и пашњаци: 10.892 ха

Њиве (оранице): 16.755 ха

Воћнаци и виногради: 2.105 ха

Остало: 2.117 ха

Ловна и неловна површина

Ловна површина: 46.691 ха

Неловна површина: 2.117 ха

Кратак опис ловишта (врста, тип ловишта и сл.)

Ловиште "Црни Тимок" припада брдско планинском типу ловишта јер је претежни део површине ловишта преко 600 метара морске висине. Надморска висина у ловишту се креће од 188 до 883 мнв. 

Подручје установљеног ловишта обухвата 20 насељених места са просечном величином сеоског домаћинства од 6,2 ха. Концентрација становништва у два насеља Бољевац и Боговина, депопулација села, испресецаност путевима, развој саобраћаја и употреба механизације у ловишту, викенд насеља, ограђивање услова условљавања становништва у земљи .