ЧЛАНАРИНА ЗА ЛОВНУ 2023/24 ГОДИНУ                                                                                                                                                              

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ                                                      12 000,00 ДИНАРА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА                      7 000,00 ДИНАРА

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 80 ГОДИНА                      1 000,00 ДИНАРА

ЛОВАЦ ПРИПРАВНИК                                                      4 000.00 ДИНАРА

ЛОВАЦ ЖЕНА                                                                    3 000.00 ДИНАРА

ПОДМЛАДАК                                                                         300.00 ДИНАРА

 

ЧЛАНОВИ КОЈИ НИСУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ „БОЉЕВАЦ“А УПЛАТИЛИ СУ  ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

ПЛАЋАЈУ РЕДОВНУ ЧЛАНАРИНУ ОД 12 000,00 динара  И НА ИМЕ УПИСНИНЕ  6 000,00 динара

 

ЧЛАНОВИ КОЈИ НИСУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ „БОЉЕВАЦ“А ЖЕЛЕ ДА СЕ УЧЛАНЕ У НАШЕ УДРУЖЕЊА ПЛАЋАЈУ РЕДОВНУ ЧЛАНАРИНУ ОД 12 000,00 дин И НА ИМЕ УПИСНИНЕ  15 000,00 дин

 

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА КОЈИ НИСУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ „БОЉЕВАЦ“ А УПЛАТИЛИ СУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ПЛАЋАЈУ РЕДОВНУ   ЧЛАНАРИНУ ОД  7 000,00 дин И НА ИМЕ                       УПИСНИНЕ   6 000,00 дин

 

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА КОЈИ НИСУ СА ТЕРИТОРИЈЕ  ОПШТИНЕ „БОЉЕВАЦ“А ЖЕЛЕ ДА СЕ УЧЛАНЕ У НАШЕ  УДРУЖЕЊЕ ПЛАЋАЈУ РЕДОВНУ   ЧЛАНАРИНУ ОД  7 000,00 дин                                      И НА ИМЕ УПИСНИНЕ  15 000,00 дин